6 mis sydd i fynd!

Mae heddiw (7 Ebrill) yn nodi chwe mis i fynd tan y bydd Pencampwriaethau Rhwyfo Arfordirol y Byd a Rowndiau Terfynol Sbrintiau Traeth 2022 yn dechrau yn y lleoliad mwyaf trawiadol, Saundersfoot, ar arfordir ysblennydd Cymru.

Rhwyfo Prydain a Rhwyfo Cymru fydd yn cynnal Pencampwriaethau Rhwyfo Arfordirol y Byd 2022 dros benwythnosau 7-9 Hydref a 14-16 Hydref, gan ddod â’r dull cyffrous hwn o rwyfo i arfordir hyfryd Sir Benfro.

Wrth i ni nodi’r garreg filltir hon, mae nifer o docynnau lletygarwch a thocynnau mynediad cyffredinol bellach ar werth ar gyfer y digwyddiad hwn na ddylid ei golli.

Pecyn Lletygarwch*

Gall gwesteion lletygarwch brofi awyrgylch hamddenol, anffurfiol a moethus Gwesty Sba St Brides, sydd wedi ennill gwobrau ac a bleidleisiwyd fel ‘Gwesty Gorau Cymru’ gan Croeso Cymru yn 2018. Yn sefyll ar ben clogwyn yn edrych dros Fae Saundersfoot ym Mharc Cenedlaethol godidog Arfordir Penfro, dyma'r lleoliad perffaith i wylio cyffro’r bencampwriaeth Rhwyfo Arfordirol y Byd.

Bydd y gwesteion yn cyrraedd y gwesty o 9 y bore i gael lluniaeth cynnes a mynediad cynnar i’r Lolfa Haul sydd â seddi cartrefol cyfforddus. Bydd ganddynt fynediad i bob un o’r terasau gwylio o 11 y bore gan gynnwys Teras y Glogwyn sydd mewn lleoliad gwych yn edrych dros y bae tuag at Wiseman’s Bridge ac Amroth, ac sy’n cynnig rhai o’r golygfeydd gorau o’r holl weithgareddau. Hefyd bydd Ystafell Haul y Gwesty yn ffrydio'r holl ddigwyddiadau yn fyw drwy gydol y dydd.

Hefyd mae’r pecyn yn cynnwys cinio blasus yn ogystal â diodydd cynnes drwy’r dydd a mynediad i Far yr Oriel a bar awyr agored newydd Gwesty St Brides.

O heddiw ymlaen, mae’r tocynnau ar werth. Am gyfnod cyfyngedig cynigir dau docyn am bris cyfunol o £220 (gan gynnwys TAW). Gellir prynu tocynnau sengl hefyd am £150.

Mynediad Cyffredinol

Mae tocynnau hefyd ar werth yn awr ar gyfer Lolfa’r Harbwr, fry yn uchel ar wal yr Harbwr, yn edrych dros draeth ysblennydd Saundersfoot a holl gyffro’r rasys.

Dyma’r lle i fod os am deimlo’n gartrefol a chael cymdeithasu am y diwrnod gyda ffrindiau a theulu tra’n manteisio ar yr olygfa wych o’r holl rwyfo yn fyw yn ogystal ag ar y sgrîn fawr, seddi – rhai dan do, mynediad i’r lle bwyd sy’n benodol ar eich cyfer chi fydd yn gwerthu bwyd a diod, 'toiledau hyfryd', lle i adael eich bagiau a digon o le i symud o gwmpas. Gall athletwyr hefyd brynu tocynnau am bris gostyngol, felly mae hyn yn gyfle i fod yn agos at yr athletwyr a phrofi’r naws, yr uchafbwyntiau a’r isafbwyntiau drosoch eich hun, wrth i’r rasio symud ymlaen i wobrwyo medalau Rhwyfo y Byd.

Mae'r prisiau yn dechrau ar £7 i athletwyr (angen prawf achredu), £14 ar gyfer consesiynau** a £23 ar gyfer mynediad cyffredinol. Hefyd cynigir pecyn penwythnos lawn o 3 diwrnod am £16 y diwrnod.

Dim ond 500 tocyn y dydd fydd ar gael, felly archebwch yn gynnar!

Wrth reswm gall y rhai sydd heb docyn ddod draw i fwynhau’r rasio unrhyw le ar hyd llwybr yr arfordir, ond bydd cyfleusterau gan gynnwys lluniaeth, seddi a thoiledau yn gyfyngedig.

Dywedodd Cyfarwyddwr y Digwyddiad, Rachel Dulai: “Mae’r tîm cyfan wedi bod yn gweithio

mor galed y tu ôl i’r llenni ac mae mor gyffrous ein bod yn dathlu chwe mis i fynd drwy lansio ein pecynnau tocynnau i wylwyr. Mae rhwyfo arfordirol yn ffurf mwy gwyllt o rwyfo dŵr llyfn ac rydym yn edrych ymlaen yn fawr at ddod â’r dull gwefreiddiol hwn i Gymru fis Hydref. Mae gan yr ardal leol hanes gwych o gynnal digwyddiadau chwaraeon rhyngwladol o bwys a chroesawgar ac rwy’n sicr na fydd Rhwyfo Arfordirol y Byd 2022 yn siomi!”

Back to all posts