Pencampwriaethau Rhwyfo Arfordirol y Byd 2022 yn dechrau chwilio am ‘WaveMakers’ gwirfoddol

Mae’r chwilio yn mynd rhagddo am 200 o ‘WaveMakers’ gwirfoddol fydd yn helpu i groesawu’r byd rhwyfo arfordirol i arfordir SirBenfro fis Hydref eleni. Mae ceisiadau bellach ar agor ar-lein, ac nid oesangen i chi fod yn rhwyfwr i gymryd rhan. 

Cynigir gwaith ym mhob maes o’r digwyddiad, ac yneu plith mae helpu ar y dŵr, gofalu am yr athletwyr, gweithio yn y tîm deunydd,a chynorthwyo’r gwylwyr niferus a ddisgwylir yn y digwyddiad. Bydd pob uno'r ‘WaveMakers’ yn derbyn hyfforddiant cyn y digwyddiad i wneud yn siŵr bodpawb yn hyderus erbyn y diwrnod mawr, yn ogystal â derbyn pecyn o ddillad adeunydd lliwgar i'w gwneud yn amlwg ymhlith y torfeydd.

Dywedodd Cyfarwyddwr y Digwyddiad, Rachel Dulai:“Rydym yn llawn cyffro i fod yn agor ceisiadau i unrhyw un ddod yn ‘WaveMaker’heddiw. Mae’r Cymry a’r cymunedau rhwyfo eisoes yn frwd dros y digwyddiadac felly rydym yn gyffrous i allu rhoi cyfle i bawb fod yn rhan o’r digwyddiadhwn. Gwyddom y bydd ein ‘WaveMakers’ yn creu naws y digwyddiad hwn ac ynsicrhau y bydd yr ymweliad a’r croeso cynnes i Saundersfoot yn aros yn y cof ibawb.”

Er mwyn helpu i annog amrywiaeth eang owirfoddolwyr, mae'r digwyddiad yn arloesol yn cynnig cyfle i wneud cais ar ycyd â ffrind. Aeth Dulai ymlaen i ddweud, “Weithiau mae'n braf ac yn gysurrhannu profiad digwyddiad rhyngwladol mawr fel hwn gyda ffrind. Plesermawr gennym gyhoeddi felly y gallwch wneud cais gyda ffrind ar gyfer eindigwyddiad, ac y byddwch yn gallu gweithio yn y digwyddiad ochr yn ochr â’chffrind”.  

Gellir llenwi cais i fod yn ‘WaveMaker’ ar-lein yn https://www.worldrowingcoastals2022.org/volunteer fydd yn cau am 09:00 ar 16 Chwefror 2022. Bydd Pencampwriaethau Rhwyfo Arfordiroly Byd a Rowndiau Terfynol Sbrintiau Traeth yn cael eu cynnal yn Saundersfoot,Cymru, rhwng 7-16 Hydref 2022.

Back to all posts